Mediapolis Tampere

fi
Menu

Tarinankerrontaa uudistamassa: Pilotilla kohti Medicilabia

Takaisin uutislistaukseen

3.10.2014 09:20

Medicilab on työnimi konseptille, jonka suunnittelu aloitettiin reilu vuosi sitten. Medicilab-nimi ei tule lääketieteestä vaan Medicilabin perusajatus nojaa vahvasti ruotsalaisen Frans Johanssonin kirjassa ”Medici-ilmiö” esitettyyn ajatukseen:

”Eri alojen ja näkökantojen välimaastossa syntyy yllättäviä ideoita, jotka mahdollistavat asioita ennennäkemättömällä tavalla.”

– Media-alan innovaatioita ei kannata aina miettiä media-alan sisällä, vaan törmäyttää alaa muihin toimialoihin. Kun yhdistetään kaksi erilaista asiaa, voidaan löytää mullistavia innovaatioita, toteaa Mediapoliksen kehitysjohtaja Jan Kolkkinen.

– Medicilabin konsepti kiteytyy kolmeen asiaan. Ensinnäkin, se on paikka. Paikka, jossa tapahtuu ja jossa ihminen kohtaa ihmisen. Toiseksi, siellä tapahtuu törmäyttäviä tapaamisia. Tämä on vähän niin kun ideoiden hiukkaskiihdytin. Pistetään ideat törmäämään ja katsotaan mitä syntyy. Kolmanneksi Medicilab-konseptiin kuuluu työkaluja ja projekteja tarinankerrontaan, sillä pelkkä idea ei ole minkään arvoinen. Tarvitaan se ensimmäinen askel kohti toteutusta, kertoo Kolkkinen.

 

”Kun raha loppuu, alkaa ajattelu”

Medicilab on tällä hetkellä valmis konsepti, mutta toistaiseksi vielä rahoitusta vailla. Medicilabin rahoituksessa alun perin vältettiin ”hankerahoitusta” ja haettiin pysyviä malleja. Pysyvien mallien löytäminen on ollut haastavaa. Se, ettei ole vielä rahoitusta, ei Kolkkisen mukaan ole este toiminnan aloittamiselle. Medicilabia ollaankin käynnistämässä uudenlaisen tarinankerronnan yhteisöllisellä projektilla, jossa erilaisia toimialoja törmäytetään toisiinsa.

– Uudenlaisen tarinankerronnan projekti on pilotti yhdessä tekemiselle. Projektiin osallistuu erilaisia toimijoita opiskelijoista teknologiayrityksiin, kertoo Ylen kehitystuottaja Ilmari Huttu-Hiltunen.

– Projektin tarkoituksena on pohtia yhdessä, millainen tarinankerronnan tulevaisuus voisi olla.

– Puhutaan transmediaalisesta eli monikanavaisesta tarinankerronnasta. Uusia innovaatioita pyritään löytämään tekemisen kautta, ei vain miettimällä, Kolkkinen sanoo.

Uudenlaisesta tarinankerronnasta kiinnostuneille Huttu-Hiltunen vinkkaa myös marraskuussa Tampereella järjestettävästä MindTrek-tapahtumasta.

– Tähän projektiin liittyy kiinteästi alan gurun, Lance Weilerin saapuminen MindTrek-tapahtumaan. Weiler pitää tapahtumassa pääpuheenvuoron ja työpajan, joista on tarkoituksena saada potkua tähänkin projektiin.

Linkki juttuun Medici-ilmiöstä: http://www.mediapolis.fi/2014/02/medici-mediapolis/

Takaisin ylös