Mari Suomalainen Puheterapia

”Hyvä yhteys mahdollistaa ymmärretyksi tulemisen”

Puheterapiakuntoutus on lakisääteistä lääkinnällistä kuntoutusta. Asiakkaitani ovat mm.

  • aikuiset, joilla on vaikeuksia puhutun tai kirjoitetun kielen tuotossa ja ymmärtämisessä
  • aikuiset, joilla on nielemisvaikeuksia
  • lapset, joiden vuorovaikutuksessa, puheen ja kielen kehityksessä tai nielemisessä ilmenee viivettä tai poikkeamaa
  • aikuiset tai lapset, joilla on pulmia äänen kanssa.

Tuotan puheterapia-arvioita ja kuntoutusta mm. Kelalle, Pirkanmaan sairaanhoitopiirille sekä Tampereen, Ylöjärven ja Nokian kaupungeille.

 

marisuomalainen.fi/puheterapia/