Moniverso Osk

Moniverso: Monipuoliset viestinnän ja markkinoinnin palvelut perinteisiin sekä sähköisiin kanaviin. Suunnittelemme ja toteutamme tarvitsemasi materiaalit esitteistä vuosikertomuksiin ja uutiskirjeistä videoihin.

Moniverso:  www.moniverso.fi


MV Factura/Työt rahaksi -palvelu: 
Työt rahaksi on laskutus- ja palkanmaksupalvelu, jonka avulla voi työllistyä ja työllistää joustavasti oman tilanteen mukaan. Työntekijä voi laskuttaa työnsä ilman omaa yritystä, ja työnantaja maksaa teettämänsä työ helposti laskulla.

Työt rahaksi: www.tyotrahaksi.fi

Janne Käenniemi
+358 50 4388386
janne@moniverso.fi

Anneli Korpelainen
+358 45 3411545
factura@tyotrahaksi.fi